Pakalpojumi

Mēs piedāvājam plašu, kapu labiekārtošanas, pakalpojumu klāstu.

Kapu vietas ierīkošana

Kapu vietas restaurācija

Kapu kopiņu izlīdzināšana

Krūmgrieža pakalpojumi

Pieminekļu uzstādīšana un atjaunošana

Kapu sētiņu uzstādīšana

Kapu apmaļu uzstādīšana

Kapu soliņi

Kapu apzaļumošana

Viss kas saistīts ar kapu vietas labiekārtošanu